आत पाहूया, तरुणीला आतून गोष्टी कशा दिसतात हे जाणून घ्यायचे होते