क्षमस्व अधिकारी मी खरोखरच वाईट आहे मला चांगले शिक्षा करा